top of page


Vi som driver Moen gård i dag heter Tønne og Anne Huitfeldt.
 

Vi er utrolig glad for at vi begge to har vårt daglige arbeid på gården. Vi trives med å være jord- og skogbrukere, arbeidsdagen er variert og årstidene legger en mal for hverdagen vår.

 

Vi lever av og for jord, skog og utmark og høster av det overskuddet naturen og kulturjorda gir oss. Det er tidfredsstillende og være del av kretsløpet, og ta del i de utfordringene dagens landbruk gir oss. Vi er omstillingsvillige og lar oss inspirere til utvikling av Moen Gård for framtida.

 

Det er en gave å få drive gården i vår tid for å gi den over til neste generasjon i en bedre forfatning. Å være bonde i dag er ingen 9-16 jobb, det er en livsstil, en livsstil som passer oss utmerket!

 

I 2012 fikk vi på Moen Gård Trøndersk Matpris fra Innovasjon Norge for vårt langsiktige arbeid med utvikling av Moen Gård, elgslakteri og Vaahanhuset. Det er vi veldig stolte av !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Moen Gårds historie | Daglig arbeid på gården| Vaaganhuset og Moen Gårdshotell |

bottom of page