Vi har ca 300 mål med dyrket mark på gården, fordelt på flere jorder ved Moen Gård og Målsjøen, vi dyrker bygg og havre. Tønne driver i skogen hele året med egen hogstmaskin og lassbærer, vi tar ut ca 2000 - 3000 m3 i året, vi leverer tømmer og slip til ALLSKOG , som er vår samvirkeorganisasjon

 

Høsten er tida da det skal høstes av våre skogers overflod, det er jakt på rådyr, hare, rype, skogsfugl, hjort og elg, bærplukking på skogsbær og hagebær. Vi har også en rekke hytter som leies ut på åremål, vi selger småviltjakt- og fiskekort gjennom inatur.no. Vi har vaktler på Stabburet, de legger smakfulle egg som vi selger og bruker i våre menyer i Vaaganhuset

 

I 2005 stod Elgbua ferdig, et nytt flott bygg som huser elgslakteri, produksjonskjøkken og moderne verksted. Bygget er satt opp av tømmer fra egen skog så langt det lot seg gjøre, og våre gutter hadde sommerjobb med maling av hele huset, grunning og 2 strøk ! Her er det full aktivitethele året, men spesielt på høsten når elgkjøttet skal skjøres ned og pakkes er det lange dager. Ellers i løpet av året produseres det av nedfrosset produksjonkjøtt og bær, og all maten vi serverer i Vaaganhuset lages her.

 

 

 

| Om oss| Moen Gårds historieVaaganhuset og Moen Gårdshotell |

© 2018 - 2020 Vaaganhuset