Moen Gård består av gårdsnumrene 36 og Målsjø 35. Navnet er lett å forklare, en mo er et flatt og tørt lende, og det passer godt, derav navnet Moen Gård. Gården er gammel. Første gang nevnt i et dokument i 1557, men da bare som en halv gård og det var lite som tydet på at det var drivverdig som gårdsbruk i disse tidene. Gården utviklet seg utover 1600 og 1700 tallet med mange forskjellige eiere og drivere før Huitfeldtslekta kjøpte gården tidlig 1900 tallet.

 

Ivar Huitfeldt kjøpte Moen Gård i 1906 fra Ole Olsen Midtflå for 90000,- . Ole Olsen Midtflå hadde kjøpt gården i 1899 fra Knut Haldorsen for 8000,- kroner, så en kan si at Midtflå gjorde en god handel!

Midtflå var gårdsforpakter til 1923, famileien Huitfeldt bodd i Kjøpmannsgata i Trondheim, og dreiv trelasthandel, sagbruket på Hyttfossen og mange skogeiendommer. Målsjøen ble kjøpt av Arild Huitfeldt
( far til Ivar) i 1873 og ble lagt til Moen Gård når den ble kjøpt i 1906.

 

Ivar hadde 5 barn og det ble Tønne som overtok gården i 1910,

28 år gammel.Han drev også sagbruket på hyttfossen og flere

andre geskjefter sammen med sin bror Ivar. Hans kone Esther

plantet den flotte bjørkealeen på bildet på 50-tallet. Tønne dør

i 1952 og sønnen Arild overtar bare 23 år gammel, stor bør på

unge skuldre ! Arild døde i 2011. Tønne overtar gårdsdrifta i 1998

sammen med kona Anne, driver videre på gårdens ressurser og utvikler

gården for framtida.

 

| Om oss | Daglig arbeid på gården| Vaaganhuset og Moen Gårdshotell |

 

 

 

© 2018 - 2020 Vaaganhuset